Om Inspirationsdagen

Syftet med dagen är att lyfta viktiga branschfrågor, visa vad som sker på marknaden, belysa lönsamhetsfrågor samt visa upp produkter och tjänster i workshops.Tidigare seminarium