Programmet för Branschdagen 2023 är under produktion och presenteras längre fram.