Program inspirationsdagen 2022       


08.30-09.30 Registrering, fika med besök hos utställande företag

09.30 Välkommen - Presentation av dagens moderator och våra utställare
Moderator: Pierre Kjellin, chefredaktör Motormagasinet & Lisa von Garrelts, journalist.

09.45 Skadeverkstadens utmaningar och möjligheter - nya material, höjda krav och hållbarhetsfokus

  • Nya material
  • Höjda krav
  • Hållbarhetsfokus
Catherine Sahlgren, CEO Koncernchef Werksta Group sedan augusti 2019. Tidigare erfarenhet är främst från detaljhandeln och servicesektorn som VD för bl.a Teknikmagasinet, Selecta Norra Europa och Pressbyrån.

10.15 Bil-el & elektronikexperten
Felsökning och reparation av bilar med svårdiagnosticerade och komplicerade fel.

Remigijus Jucas, ägare Bestronic

10.45 -11.15 Nätverksfika med besök hos dagens utställare

11.15 När råvaror blir till guld

När oljepriset rusar, tillsatsmedel blir bristvara och pris på litium till smörjfett når skyhöga nivåer. Hur agerar vi som leverantör för att kunna erbjuda hållbara smörjmedel till en bransch i förändring?

Johan Bokélius, Produktchef Automotive för FUCHS iNorden sedan tre år tillbaka. Johan har tidigare arbetat på Statoil Lubricants och andra smörjmedelsbolag i sammanlagt runt 20 år, inom sälj, teknik och utbildning. Senast jobbade han sex år på Cirkel K.

11.45 Vindrutor idag och i framtiden

Bilglasbranschen de senaste 25 åren

Teknikutvecklingen och marknaden i dag i Sverige och övriga världen

Framtida utmaningar, vem äger skadan och vem kommer att kunna göra jobben?

Per Johansson, Björkmans Glasmästeri, Glaskedjan.
Per har jobbat med bilglasfrågor i 25 års tid både nationellt och internationellt. Han har bred erfarenhet av att driva såväl egna företag som kedjeverksamhet och har dessutom arbetat på övergripande nivå inom Glasbranschföreningen.

12.15-13.30 Nätverkslunch med besök hos dagens utställare

13.30 Högvoltsutbildning

Fordonsbranschen är under förändring. Det ställer höga krav på framtidens verkstäder.

Lyssna till hur du som verkstadstekniker kan få dom kunskaper och färdigheter som behövs för att på ett säkert sätt kunna jobba med hybrid- och elbilar.

Henrik Ivarsson, produktchef KGK Academy

14.00 Elbilarnas invasion - hur påverkas däckbranschen?

Dennis Alexis, Verksamhetschef för STRO - Scandinavian Rire & Rim Organization. Dennis har med är 30 års erfarenhet från fordonsbranschen och han har arbetat i över 17 år i däckbranschen, bland annat på Michellin och Goodyear.
       

14.30 Brandsäkerhet och laddbara fordon

  • Hur brandfarliga är egentligen ett laddbart fordon?
  • Vad är det som gör att laddbara fordon måste stå i karantän?
  • Vad är en karantänsplats och hur ska den se ut?
  • Vad kan ske om vi inte använder oss av karantänsplatser?

Tommy Carnebo, Risk Management Specialist, Dafo Vehicle Fire Protection.Tommy är brandman vid Södertörns brandförsvarsförbund sedan 21 år, arbetat med trafiksäkerhet i 15 år samt specialiserade sig på fordon med alternativa drivmedel som el och gas.       

15.00 – 17.00 Mässa och After Work

Ladda ner programmet här!